Tegninger og beregninger

Med fokus på brugernes krav og visioner for fremtiden er LNi den professionelle rådgiver indenfor udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale. Et grundigt gennemarbejdet projektmateriale er vigtigt i selv de mindre byggerier og renoveringer, fordi et gennemtænkt sammenspil mellem bygningens design og installationer ofte vil give store driftsmæssige besparelser.

Vi tilbyder professionel udførelse af installationstegninger og byggetekniske beregninger:

  • Udarbejdelse af kloakplaner.
  • Udarbejdelse af VVS- og ventilationstegninger.
  • Arbejdsbeskrivelser og udbudsmateriale.
  • Energirammer og varmetabsrammer.
  • Indeklimasimuleringer i BSim.

I forbindelse med nybyggeri, ombygninger eller tilbygninger skal bygningers energibehov altid dokumenteres. Vi udarbejder energirammer, varmetabsrammer, dokumentation for overholdelse af krav til U-værdier og samlinger.

I nybyggeri, hvor der ofte er store glasarealer, er det vigtigt at have fokus på det termiske indeklima. Det er vigtigt at brugerne af bygningen oplever et behageligt indeklima med et minimalt antal timer med høje rumtemperaturer. Med udarbejdelse af indeklimasimuleringer i BSim kan vi hjælpe kunden med løsninger til at opnå et tilfredsstillende indeklima, der lever op til de ønskede krav.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os